:
Käyntiosoite Meinalantie 36
85100 KALAJOKI
Puhelin 044 068 0168
Internet http://www.kalajoenyrittajat.fi
Y-tunnus 1088445-2


Toimiala

Yhdistys

Kuvaus

Kalajoen Yrittäjät ry:llä on jäsenyrityksiä noin 250 ja ne edustavat kaikkia kaupunkimme toimialoja. Yhdistys on jäsenmäärältään suhteellisesti Keski-Pohjanmaan alueen suurimpia yrittäjäyhdistyksiä. Toiminta on niin aktiivista kuin yrittäjyydeltä kukin suinkin ehtii. Jäsentapahtumiin kuuluu jäseniltoja, koulutustilaisuuksia, talkoita sekä erilaisia juhlia ja matkoja. Tapaamiset kaupungin johdon kanssa antavat tarpeellista tietoa siitä, missä molemmin puolin liikutaan.

Lisätietoa Toimintasuunnitelma 2012

Kalajoen Yrittäjät ry kuuluu paikallisyhdistyksenä Keski-Pohjanmaan Yrittäjiin. Kalajoen Yrittäjät on merkittävä elinkeinoelämän vaikuttaja Kalajoella. Toiminta-ajatuksena on jäsenten edunvalvonta paikallistasolla suhteessa kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja vapaa-ajantoimintaa yhteisten tilaisuuksien ja matkojen muodossa.

Kalajoen Yrittäjät tekee tiivistä yhteistyötä Kalajoen kaupungin kanssa. Järjestetään vuosittain tilaisuus kaupungin ja yrittäjien kesken, jossa keskustellaan yrittäjiä koskevista ajankohtaisista asioista. Kalajoen kaupungin kutsusta kokoontuu Elinkeinoneuvottelukunta. Siihen kuuluvat Kalajoen Yrittäjien hallituksen jäsenet ja tarvittaessa eri toimialojen edustajia. Muiden sidosryhmien kanssa järjestetään tarpeen mukaan tilaisuuksia.

Perustetaan uusien jäsenten "aktivointitoimikunta" jonka tavoitteena on uusien jäsenten aktivointi yhdistyksen toimintaan. Lisätään yhdistyksen näkyvyyttä.

Kalajoen Yrittäjät ry kuuluu paikallisyhdistyksenä Keski-Pohjanmaan Yrittäjiin. Kalajoen Yrittäjät on merkittävä elinkeinoelämän vaikuttaja Kalajoella. Yhdistys haluaa olla kalajokisia yrittäjiä laajasti edustava ja jäsentensä etuja valvova vetovoimainen ja avoin yrittäjäverkosto, johon on helppo liittyä. Yhdistys välittää tietoa ja järjest

Yhteystiedot

Järjestösihteeri
Heini Salmu

040 515 8156

Puheenjohtaja
Kimmo Salmela

0400 841 720

Varapj.
Juha Rahkola

044 068 0168

Hallituksen jäsenet:

Tuula Anttiroiko

044 058 2236

Helena Hentunen

0400 582 426

Juha Junnikkala

044 558 1629

Matti Juola

020 750 8000

Pekka Kamunen

0400 726 061

Hannu Kauppi

Riitta Ojala-Fors

Tapio Prittinen

Hanna Saari

040 506 1698

Juha Tokola

0400 340 004

Mikko Ulvi

040 555 8574


Tuotteet ja palvelut

Kohderyhmämme on

Elinkeinoelämän järjestö

Hakusanat

Kalajoen Yrittäjät, Yrittäjäjärjestö, Yrittäjät

Kauppalehden Menestyjä 2014 Suomalaista laatua, AAA luokitus